Isännöintitoimisto Keravan Kiinteistöpalvelu Oy

Asiakaskyselyn 2016 tuloksia

Keravan Kiinteistöpalvelu teki asiakaskyselyn marraskuussa 2016.

Kiitämme kaikkia vastanneita ja ilmaisemme tyytyväisyytemme palautteesta.

Olemme kiitollisia siitä, että kaikki vastaajat suosittelisivat meitä talo- ja kiinteistöyhtiöiden isännöintiin. Yksi jätti ottamatta asiaan kantaa.

Vastauksia kyselyyn:

– Yhteistyö ja päivittäinen asiointi on toiminut hyvin sekä isännöitsijän että toimistohenkilökunnan kanssa.

– Viesteihin on reagoitu ja vastattu nopeasti.

– Palvelutasoa pidettiin riittävänä.

– Hyvä alan asiantuntemus ja kokemus.

– Hyvä kokemus myös erilaisista korjausurakoista.

– Taloudellisen tilanteen hallinta hyvällä laadukkaalla tasolla, mikä kertoo hyvästä yhteistyöstä ja toiminnan näkemyksellisyydestä.

– Haltuunottoprosessit on hoidettu mallikkaasti ja lain mukaan.

– Toiminta on ollut järjestelmällistä ja johdonmukaista.

– Hallitus on saanut riittävästi perusteluja tapahtumista ja päätöstensä pohjaksi/tueksi.

Kiitämme palautteesta ja mielellään kehitämme palveluamme entistä paremmaksi.