Isännöintitoimisto Keravan Kiinteistöpalvelu Oy

Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua

yhtiokokous

Taloyhtiön osakkaan kannattaa osallistua yhtiökokoukseen. Siellä päätetään taloyhtiötä koskevista asioista. Yhtiökokous on myös osakkaan merkittävä vaikutuskanava. Kokouksessa saa tietoa, miten yhtiön omaisuutta hoidetaan. Jokaisessa taloyhtiössä tulee olla hallitus, jonka jäsenet valitaan yhtiön yhtiökokouksessa. Taloyhtiön hallituksen tärkeä tehtävä on ottaa selville, miten yhtiön osakkaat haluavat kehittää omaisuuttaan. Yhtiökokoukseen voi osallistua rohkeasti, vaikka ei olisi valmis menemään taloyhtiön hallitukseen. Ketään ei voi valita hallitukseen ilman hänen suostumustaan.

Yhtiökokouksessa vahvistetaan tilinpäätös, esitetään kunnossapitotarveselvitys sekä talousarvio. Kokouksessa käydään läpi myös vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruus sekä selvitys yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä. Kokouksessa päätetään myös hallituksen jäsenten palkkioista ja valitaan hallituksen jäsenet. Suosittelemme osallistumaan yhtiökokouksiin, koska niissä saa tietoa taloyhtiön asioista. Samalla osakkaat voivat kysyä hallituksen jäseniltä ja isännöitsijältä mieltä askarruttavia asioita.

Toisinaan taloyhtiössä lähtee liikkeelle huhuja ja asioita, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Tällöin on hyvä pysähtyä ja pohtia, miten edetä. Yhtiön osakkaiden kannattaa epäselvissä asioissa ottaa suoraan yhteyttä isännöintitoimistoon ja saada sieltä ajantasaista tietoa. Mikäli osakas haluaa antaa palautetta isännöintitoimiston tai hallituksen toiminnasta, se on hyvä kohdistaa sinne, mihin se kuuluu. Tällöin on mahdollista tarkastella toimintaa ja tarvittaessa kehittää käytäntöjä. Tarkoituksenmukainen yhteistyö osakkeenomistajien ja isännöintitoimiston kanssa on kaikille osapuolille erittäin antoisaa.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

– Paula Heikkilä